Wat bieden wij

Lees hier wat we allemaal doen en kunnen bieden.

Sociale contacten

Wij vinden het belangrijk dat jij een sociaal netwerk op kan bouwen en onderhouden en willen je daarbij de ondersteuning geven die je hierbij nodig hebt. Samen onderzoeken wij hoe jij dit kan doen. De personen uit jouw netwerk zijn dan ook welkom bij Compaz.

Seksualiteit en Relaties

Seksualiteit en relaties zijn onderwerpen waar we met alle jongeren over praten, omdat het heel mooi kan zijn en tegelijk ook erg ingewikkeld.

Familie

Je woont bij Compaz en je bent onderdeel van je familie, daarom werken we niet alleen samen met jou, maar ook met je netwerk.

Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt bij Compaz. Dit betekent dat wij niet alleen aandacht hebben voor gevaarlijke situaties maar ook streven naar een cultuur van vertrouwen, waar je jezelf mag zijn, fouten mag maken en mag leren.

Autoriteit en Instanties

Elke jongere krijgt te maken met allerlei zakelijke dingen die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld indicaties, werk/ school, uitkering en andere financiële zaken. Je regelt het zoveel mogelijk zelfstandig. Wij ondersteunen in het begrijpelijk maken van die informatie.

Privacy

Privé is privé, dat betekent dat jij recht hebt op je eigen persoonlijke omgeving/ruimte en dat je recht hebt op je eigen persoonlijke informatie. Je begeleiders zijn in grote lijnen op de hoogte. Jij weet welke informatie uit een persoonlijk gesprek gedeeld wordt met anderen.

Financiën

Zorg kost geld. Daarvoor betaal je, als je boven de 18 bent een eigen bijdrage. Sommige dingen in een woning kosten extra geld, bijvoorbeeld wassen. Compaz heeft deze kosten per woning op een rij gezet, zodat je weet hoeveel iets kost en waarvoor je kiest.

Invulling van vrije tijd

De invulling van je vrije tijd is altijd onderwerp van gesprek. Samen kijken we naar jouw interesses en mogelijkheden en zoeken een vrijetijdsinvulling die hierbij past.

School en Werk

Als je bij Compaz woont, ga je naar school of heb je werk. Wanneer het even niet lukt, zoeken we met jou naar een oplossing.

Indicatie

Om bij Compaz te kunnen wonen, heb je een indicatie nodig. Dit kan zijn; Beschermd Wonen, Jeugdwet, Verlengde Jeugdwet, WLZ VG, -GGZ.

Zorgplan

Werken met zorgplan en perspectief en doelen, dit doen we samen.