‘Samen aan de slag’

3 november 2020 | Medewerkers, Verhalen

 Bij Compaz Jeugd gaan we samen aan de slag.
Samen werken aan je toekomst.
Ook je familie en vrienden spelen waar mogelijk daarin een rol.
Je houdt dus contact met elkaar.

Praktisch en sociaal

Waar we aan werken is dat je wat steviger in het leven komt te staan.
Dit betekent: met zelfvertrouwen en gebruik maken van je eigen kracht en talent.
We leren je verantwoordelijkheid te dragen voor je gedrag.
Op basis daarvan ontwikkel je steeds meer vaardigheden.
Heel ‘praktisch’: je leert omgaan met geld, jezelf verzorgen en dergelijke.
Maar ook ‘sociaal’: omgaan met vrije tijd, familie, werk en vrienden.
Zo ga je op weg naar steeds meer zelfstandigheid.

Altijd op zoek naar oplossingen

Alle medewerkers zijn in hun werk voorspelbaar en betrouwbaar.
Zij accepteren je zoals je bent.
Kortom: ze doen zo gewoon mogelijk.
Zij ondersteunen je bij wat je wit leren.
Ze leven zich in, in jouw gedrag en sluiten daarbij aan.
Ze gaan in alles samen met jou op zoek naar oplossingen bij knelpunten.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De zorg voor de jongere is een gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders.
Ouders blijven immers altijd ouders.
Hun betrokkenheid is gebaseerd op de behoefte daaraan van de jongere.
Vaak nodigen we ouders actief uit om mee te denken en mee te doen.
Zo gaan de jongeren stap voor stap op weg naar volwassenheid.
Soms gaat dit met vallen en opstaan.
Maar altijd weer sluiten we aan bij dat wat goed gaat!

Jelly Bergsma, leidinggevende Compaz Jeugd

‘Samen op zoek naar wat bij jou past’

‘Samen op zoek naar wat bij jou past’

We kijken altijd eerst naar de oorzaak van gedrag bij een jongere. Daarna pas naar de gevolgen. We kijken vooral naar wat er goed gaat in je leven. Daar borduren we op voort. Zo proberen we met jou te gaan sporten of naar hobby’s te zoeken. Of we zoeken samen een...