Binnen Compaz willen we vooral kijken naar wat goed gaat en dat uitbouwen.

30 oktober 2020 | Medewerkers, Verhalen

Vaak hebben jongeren al heel wat hulpverleners gezien voordat ze bij ons komen, waardoor het vertrouwen in de hulpverlening meestal niet zo groot is. Wij willen in de ondersteuning en begeleiden van onze jongeren uitgaan van gelijkwaardigheid en aansluiten bij wat zij van ons vragen. Wij proberen de jongeren in hun kracht te zetten door hun sociale netwerk te verstevigen en op een oplossingsgerichte manier met ze in dialoog te zijn, om zo toe te kunnen werken naar een passend perspectief.

Annemiek Bosch, gedragsdeskundige Compaz Jeugd.

‘Samen op zoek naar wat bij jou past’

‘Samen op zoek naar wat bij jou past’

We kijken altijd eerst naar de oorzaak van gedrag bij een jongere. Daarna pas naar de gevolgen. We kijken vooral naar wat er goed gaat in je leven. Daar borduren we op voort. Zo proberen we met jou te gaan sporten of naar hobby’s te zoeken. Of we zoeken samen een...